Notulen

Notulen ALV 2018

Datum: Zaterdag 30 juni 2018
Plaats: Zalencentrum de Zwaan, Markt 9 Son en Breugel (Tramzaal)
Tijd: 14.00 uur

Opening voorzitter

14:04

Ingekomen stukken en mededelingen

Vanuit DSKV IJzersterk

Vragen:

 • Hoe zit het met de Eleiko deal?
  Eleiko materiaal bestellen via de bond kan tegen aanzienlijke korting. Einde van het jaar sponsort Eleiko een aanzienlijk percentage van het totale aanschafbedrag weer aan de Sectie Powerliften. Kleding laders vangers wordt ook gesponsord bij het NK (misschien ook andere wedstrijden).

 • Sponsoring, inschrijfgeld en antidoping fee EK’s en WK’s: Voor senioren en junioren wordt het inschrijfgeld en anti doping fee betaald, voor masters geen vergoeding.

 • Bestuursleden e-mail: is geregeld door Chris.
  [email protected] is een mail adres voor alle 4 de bestuursleden.

 • Maaike blijft spreekbuis en haar emailadres wordt toegevoegd aan de website.

 • Geldprijs NK: alle Nederlandse kampioenen kregen 100,- als prijs op het NK classic powerliften. Penningmeester KNKF heeft dit ter plekke besloten op het NK classic zelf. Het is niet bekend of dit volgend jaar weer zo is.

Voorstellen:

 • Jury’s bij NK’s: dit is absoluut het streven om te werken met 3 scheidsrechters en 3 jury’s.
  Wordt verder besproken bij de volgende scheidsrechters vergadering.

 • Werving en selectie: werven van vrijwilligers of daar meer reclame voor gemaakt kan worden. Het idee is om een meldpunt te maken voor vrijwilligers op de website.
  Voortel van de bond: om een database te maken voor vangers en laders voor wedstrijden door heel Nederland.

 • Investeringen in beeld: niet meer relevant. Apparatuur is al aangeschaft.

 • Nakoming van de AVG:
  Vanuit de Sectie is er een Privacyverklaring opgesteld voor onze website. Deze omvat alle activiteiten die wij doen vanuit de Sectie Powerliften. De KNKF zelf is hier nog mee bezig. Banster, het ledenadministratiesysteem is wel AVG-proof.

Verbetering van naleven van regels:

 • Een extra technical controller voor in de opwarmruimte zodat het intillen beter verloopt. Ook de regels worden gehandhaafd tijdens het intillen.

 • Presenteerbaarheid op het podium: de kledingvoorschriften voor de prijsuitreiking zijn bekend. Die staan op de website. Lange broek, sportschoenen en t-shirt is het minimale (liefst trainingsjas). Regels worden strenger gehandhaafd.

 • Tegenstrijdigheid tegen het uitzend reglement: Worlds University Cup.
  De regels van Studentensport Nederland worden gehandhaafd. Op het NSK moet je je kwalificeren. Chris en Joey gaan er achteraan voor meer informatie.

Vanuit het bestuur

 • Verenigingen die gebruik willen maken van wedstrijdmaterialen van de KNKF - Sectie Powerliften voor het organiseren van wedstrijden, kunnen dit te kennen geven bij het bestuur. Voortaan wordt het transport verzorgd bij het brengen en ophalen van de gevraagde spullen. Al over gehad.

 • Eventuele database opstellen voor vangers laders die zich beschikbaar willen stellen voor wedstrijden. Al over gehad.

 • Alle wedstrijdinschrijvingen, nominaties, groepsindelingen, lotingen, wedstrijdkaarten, beurtkaarten, betalingen (iDeal) dienen volgens de inschrijfprocedure van de bond via de officiele website te geschieden.

 • Organisatie van een wedstrijd mag eventueel geldprijzen uitdelen.

 • Organiserende verenigingen houden aan het einde van de wedstrijd geld over bij een goedgekeurde begroting. Ongeacht ze verlies of winst hebben gedraaid.

  • Wedstrijd van 1 dag: 300,-
  • Wedstrijd van 2 dagen: 750,-
 • Wijzigingen wedstrijdreglement:

  • Art. 2.3: De bond betaalt de reiskosten en vergoedingen voor de scheidsrechters en mensen aan de wedstrijdtafel
   Artikelen 2.2 en 2.3 zijn niet van toepassing voor beginnerswedstrijden. Bij beginnerswedstrijden ontvangt de organiserende vereniging het volledige inschrijfgeld waarvan alle kosten betaald moeten worden. Een eventueel positief resultaat komt ten goede aan de organiserende vereniging.
  • Art. 7.2: Bij wedstrijden/toernooien met in totaal minder dan 15 lifters vervalt bovengenoemde regel en worden de prijzen (1e, 2e en 3e prijs) beschikbaar gesteld op basis van de Wilks-formule. Dit gebeurt altijd in overleg met het bestuur.
  • Art. 8.1: Deelnemers aan wedstrijden dienen te allen tijde bij de weging hun paspoort of identiteitskaart te tonen. Zonder deze legitimatie mag een deelnemer niet aan de wedstrijden deelnemen. Een rijbewijs is geen geldig legitimatiebewijs voor deelname aan wedstrijden.
  • Art. 9.6: De wedstrijdgevende organisatie draagt zorg voor het voorzien van eten en drinken voor alle medewerkers/vrijwilligers.
  • Art. 10.1: Voor deelneming aan een wedstrijd moet een de deelnemer in het bezit zijn van een door de KNKF uitgegeven bondsnummer
  • Art. 13 lid c: Atleten dienen zelf de prijs in ontvangst te nemen tijdens de ceremonie. Indien de atleet niet in eigen persoon aanwezig is zal er geen prijs uitgereikt worden en wordt de atleet voor één wedstrijd geschorst.
  • Art. 13 lid d: Voor coaches is het niet toegestaan zich zonder training kleding in de warming-up ruimte en rond het platform te begeven. Zijn/haar kleding dient te bestaan uit:
   • Een trainingspak, trainingsbroek of korte broek.
   • Een T.Shirt of sweater.
   • Indoor sportschoenen.

Mededeling

Wim Wamsteker: heeft zichzelf beschikbaar gesteld als coach/assistent coach voor internationale wedstrijden.

Vaststellen notulen van de ALV d.d 3 juni 2017

Geen vragen. Notulen zijn vastgesteld.

Vaststellen financieel jaarverslag 2017

Geen vragen.

Verslag kascommissie

Niets toe te voegen.

Begroting 2018

Geen begroting 2018. Dit heeft te maken met de werkwijze van de KNKF. 95% van de inkomsten zijn afhankelijk van de geldstromen van de KNKF. Geld komt onverwachts binnen en geen georganiseerde financiële stroom. Er is geen peil op te trekken en dus ook niet voor een begroting.

Voorstellen reglementen

Al gehad, zie ingekomen stukken en mededelingen

Sport en wedstrijd kalender seizoen 2018-2019

Is ingedeeld muv enkele resterende vacante wedstrijden.

Rondvraag

 • Denzil: is er een besluit over het bekend maken van positieve uitslagen van de doping controles? Geen doping uitslagen op de site. Prijzen en uitslagen moeten wel worden aangepast. Wordt een officieel stuk van gemaakt.
 • Vito: Wat worden de kwalificaties voor het NK classic 2019? Deze komen morgen op de website.
 • Vito: wanneer worden de kwalificatie eisen bekend voor de internationale wedstrijden? Na de grote internationale wedstrijden, dus na het EK classic powerliften en WK equipped powerliften.
 • Sven aan Wim Wamsteeker: Wat is de reden achter het niet willen delen van de uitslagen van eerdere wedstrijden met de bond? Wim geeft aan dat dit altijd een persoonlijke collectie betrof waar veel werk in gezeten heeft. Hij gaat in beraad over wat hij wil doen hiermee.