2020

Sectievergadering juli 2020

Uitnodiging

Beste club aangesloten bij de KNKF - Sectie Powerliften,

Deze vergadering zal in een aantal opzichten anders zijn dan u van ons gewend bent. Op de eerste plaats zal deze digitaal zijn zodat we geen risico hoeven te nemen met betrekking tot het coronavirus. Daarnaast presenteert het bestuur deze vergadering voor het eerst haar beleidsplan. In dit document worden alle facetten van de sectie powerliften besproken met daarbij het huidige en toekomstige beleid. Dit document dient als handvat voor het bestuur en de commissies gedurende het seizoen en biedt iedereen inzicht in de activiteiten en werkzaamheden van de sectie. Vragen en opmerkingen over het beleidsplan kunt u stellen op de vergadering. Mocht u verder na het lezen van het beleidsplan nog stukken in willen dienen, dan kan dat tot en met 26 juni bij het bestuur.

Als laatste hadden wij u graag willen mededelen dat de eerste wedstrijden weer in zicht zijn. Dat we weer kunnen tillen zoals voorheen. Helaas zijn hier echter nog teveel onduidelijkheden hierover bij het NOC*NSF en het RIVM. Als bestuur hebben we daarom besloten dat het bespreken van de wedstrijdkalender daarom geen onderdeel zal zijn van deze sectievergadering. Momenteel zijn we vooral verheugd dat 1 juli sportscholen weer enigszins open mogen. Mocht er ondertussen meer duidelijk worden over het houden van wedstrijden, dan zullen wij dit op de vergadering mede delen.

Agenda

Notulen

Notulen 2020 - KNKF Sectie Powerliften