Instructies Technical Controller

Deze taakinstructie is gemaakt om te omschrijven wat de KNKF - Sectie Powerliften verwacht van een Technical Controller. Het betreft een beknopte samenvatting uit verschillende reglementen.

De Technical Controller (bij voorkeur een scheidsrechter) staat aan het eind van de wachtruimte of bij de ingang van de intilruimte. Het doel van de Technical Controller is het bewaken van structuur en rust voor de lifters en officials voor, tijdens en na de wedstrijd.

Technical controller bij het platform

Technical controller bij de intilruimte

Dit hoeft niet een scheidsrechter te zijn.