Instructies Wedstrijdbureau

Deze taakinstructie is gemaakt om te omschrijven wat de KNKF - Sectie Powerliften verwacht van het wedstrijdbureau. Het betreft een beknopte samenvatting uit verschillende reglementen.

Opzet wedstrijdbureau

 • Voorzitter wedstrijdbureau 1
  • Registratie sprekerskaarten en papieren scoresheet
  • Deze neemt de functie van speaker over wanneer nodig
 • Voorzitter wedstrijdbureau 2
  • Bediening computersysteem
  • Tijdwaarneming
  • Neemt beurtbriefjes in ontvangst binnen 1 minuut
  • Uitzondering: wanneer er onvoldoende officials zijn mag de organisator in overleg met de planner iemand aanwijzen om deze rol te vervullen.
 • Speaker
  • Verantwoordelijk voor het efficiënt verlopen van de wedstrijd

Verwachtingen van het wedstrijdbureau

 • Zij zorgen er voor goed op de hoogte te blijven van de regels vastgelegd in het:
 • Zij weten waar ze de volgende informatie kunnen vinden:
 • Zij zorgen dat ze minimaal één keer per jaar een sessie hebben gezeten als VZWB.
 • Alleen gekwalificeerde voorzitters wedstrijdbureau, hierna te noemen VZWB, worden ingezet.
 • Een nieuwe VZWB zit zijn eerste sessie naast een ervaren VZWB voor een soepel verloop van de wedstrijd en praktische uitleg over het computersysteem, beurtbriefjes, sprekerskaarten, scoresheet en recordlijsten.
 • Het is de wens vanuit de commissie om altijd twee VZWB’s aan een wedstrijdtafel te hebben omdat wij digitaal en op papier het wedstrijdverloop bijhouden. Echter moet een VZWB in staat zijn deze werkzaamheden alleen te kunnen doen wanneer deze situatie zich voordoet.
 • De papieren scoresheet blijft in gebruik.

Taakomschrijving/wedstrijdverloop VZWB

 • Heeft de feitelijke leiding over de wedstrijd
  • Communicatie met de officials (hoofdscheidsrechter/jury)
  • Stuurt waar nodig de speaker aan
  • Spreekt atleet of coach aan bij ongewenst gedrag
  • Is tijdwaarnemer (let op: wanneer de VZWB de tijd vergeet gaat de tijd voor de atleet pas in wanneer de officiële klok loopt!)
 • Controleert na de weging of de groepsindeling hetzelfde blijft (eventueel in overleg met de organisatie/officials)
 • Is een half uur voor de start van de wedstrijd aanwezig om het lichaamsgewicht, standhoogtes en startgewichten in te voeren en aan te vullen (digitaal en papier)
 • Tijdens de pauzes van 10 minuten blijft altijd één VZWB bij de tafel om wijzigingen aan te nemen. Beide zijn enkele minuten voor aanvang van de wedstrijd weer aanwezig.
 • Neemt de beurtbriefjes aan en verwerkt deze digitaal en op papier
 • De scoresheet wordt tijdens de wedstrijd ingevuld. Denk eraan dat de derde deadlift beurt aangepast kan worden. Advies om dit vakje open te laten tot het moment van “Halter Gereed”
 • Verzorgt de communicatie tussen de hoofdscheidsrechter en de lifters/coach en publiek.
 • Zorgt na de wedstrijd voor:
  • Snel overzicht van de ranking
  • Verzorgt zelf of stuurt mensen aan de prijsuitreiking voor te bereiden
  • Verzorgt de prijsuitreiking
  • Belangrijk: Verzamelt handtekeningen van de officials op de geschreven scoresheet
  • Het zo spoedig mogelijk melden van onverhoopte incidenten bij het sectiebestuur.
  • Maakt een duidelijke foto van de ingevulde geschreven scoresheets en stuurt deze naar [email protected]. De sprekerskaarten moeten overhandigd worden aan de bondssecretaris binnen twee dagen.
  • Brengt (of verstuurt) het ingevulde scoresheet + speakercards naar de bondssecretaris binnen twee dagen.

Regels om niet te vergeten

 • Een atleet/coach heeft 1 minuut de tijd om na een lift zijn volgende beurt door te geven met een ondertekend beurtbriefje. Gebeurt dit niet dan:
  • Goodlift = + 2,5 kg
  • No-lift = zelfde gewicht
 • Nationale records kunnen alleen gevestigd worden op een daarvoor bedoeld kampioenschap. Lees: Een Sub-junioren record kan alleen op een Sub-junioren kampioenschap verbeterd worden met minimaal 0,5 kg. Gebeurt dit op een Open kampioenschap dan moet dit met een verhoging van ten minste 2,5 kg.

Taakomschrijving/wedstrijdverloop Spreker

 • Het omroepen van de volgorde van de atleten ongeveer 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd
 • Het omroepen van het gewicht en de standhoogte voor de volgende beurt en de drie opvolgende atleten die zich gereed moeten houden
 • Het omroepen van zes minuten voor aanvang van de wedstrijd/nieuwe groep “nog drie minuten om je startbeurt te wijzigen”
 • Het omroepen van drie minuten voor aanvang van de wedstrijd/nieuwe groep “De eerste beurten kunnen niet meer gewijzigd worden”
 • Het omroepen van de pauze van 10 minuten tussen de onderdelen
 • Het omroepen van “Halter gereed” in opdracht van de hoofdscheidsrechter
 • Is in staat om aan het publiek uit te leggen wat er gebeurt tijdens de wedstrijd. Denk aan:
  • Waarom is een beurt fout
  • Wijzigingen tijdens de derde ronde van de deadlift