Instructies Wedstrijdbureau

Deze taakinstructie is gemaakt om te omschrijven wat de KNKF - Sectie Powerliften verwacht van het wedstrijdbureau. Het betreft een beknopte samenvatting uit verschillende reglementen.

Opzet wedstrijdbureau

Verwachtingen van het wedstrijdbureau

Taakomschrijving/wedstrijdverloop VZWB

Regels om niet te vergeten:

Taakomschrijving/wedstrijdverloop Spreker