Instructies Weging

De weging is een verplicht onderdeel voor deelnemers die wordt uitgevoerd door een official. Deze taakinstructie is gemaakt om te omschrijven wat de KNKF – Sectie Powerliften verwacht van de official die de weging uitvoert. Het betreft een beknopte samenvatting van verschillende reglementen. De weging

 • Start twee uur voor aanvang van de wedstrijd
 • Sluit 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd
 • Verloopt op groep en lotnummer
 • Verloopt idealiter zo vlot mogelijk
 • Weging van lifters zal altijd worden uitgevoerd door een official van hetzelfde geslacht als de lifters

Tijdens de weging

 • Alleen de lifter en zijn/haar coach mogen met de official(s) de weegruimte in
 • De lifter moet zich legitimeren (zie onder). Niet kunnen legitimeren gedurende de inweegperiode leidt tot diskwalificatie van de wedstrijd.
 • De lifter wordt naakt of in ondergoed gewogen
 • Wisselen van gewichtsklasse is niet toegestaan
 • Aanvangsbeurt(en)/opener(s) moet(en) opgegeven worden. Deze worden samen met het lichaamsgewicht genoteerd op de kaarten voor de spreker.

Na de weging

 • Is de lifter te licht/zwaar? In dat geval mag de lifter meer pogingen doen om in te wegen. Hij/zij dient wel achteraan de rij aan te sluiten voor elk volgende poging. Lifters die niet succesvol hebben kunnen inwegen gedurende de weging zijn gediskwalificeerd (behalve bij beginnerswedstrijden).
 • Handtekening van lifter/coach te bevestiging van lichaamsgewicht en openers
 • Geef beurtbriefjes mee aan lifter/coach

Afmeldingen controleren

Alle papieren voor de weging gaan een week eerder al naar de drukker. Je kunt in de nominatielijst op onze website controleren of iemand zich ondertussen nog afgemeld heeft. Ons helpdeskteam blijft hier afmeldingen verwerken.

Groepsindeling controleren

Controleer na de weging of de groepsindeling nog optimaal is. In sommige gevallen kunnen klassen samengevoegd worden of is er een kleine groep ontstaan. Overleg dit ook met je aanspreekpunt/de organisatie/de wedstrijdtafel.

Geldig identiteitsbewijs

 • Paspoort
 • Identiteitskaart

Let op, geen (digitale) kopieën van paspoort/ID!

Meer info

Zie Art. 6.2 wedstrijdreglement en IPF Technical Rules: blz. 3 & 21