Instructies Weging

De weging is een verplicht onderdeel voor deelnemers die wordt uitgevoerd door een official. Deze taakinstructie is gemaakt om te omschrijven wat de KNKF – Sectie Powerliften verwacht van de official die de weging uitvoert. Het betreft een beknopte samenvatting van verschillende reglementen. De weging

 • Start twee uur voor aanvang van de wedstrijd
 • Sluit 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd
 • Verloopt op groep en lotnummer
 • Verloopt idealiter zo vlot mogelijk
 • Weging van lifters zal altijd worden uitgevoerd door een official van hetzelfde geslacht als de lifters

Tijdens de weging

 • Alleen de lifter en zijn/haar coach mogen met de official(s) de weegruimte in
 • De lifter moet zich legitimeren (zie onder). Niet kunnen legitimeren gedurende de inweegperiode leidt tot diskwalificatie van de wedstrijd.
 • De lifter wordt naakt of in ondergoed gewogen
 • Wisselen van gewichtsklasse is niet toegestaan
 • Aanvangsbeurt(en)/opener(s) moet(en) opgegeven worden. Deze worden samen met het lichaamsgewicht genoteerd op de kaarten voor de spreker.

Na de weging

 • Is de lifter te licht/zwaar? In dat geval mag de lifter meer pogingen doen om in te wegen. Hij/zij dient wel achteraan de rij aan te sluiten voor elk volgende poging. Lifters die niet succesvol hebben kunnen inwegen gedurende de weging zijn gediskwalificeerd.
 • Handtekening van lifter/coach te bevestiging van lichaamsgewicht en openers
 • Geef beurtbriefjes mee aan lifter/coach

Geldig identiteitsbewijs

 • Paspoort
 • Identiteitskaart

Let op, geen (digitale) kopieën van paspoort/ID!

Meer info

Zie Art. 6.2 wedstrijdreglement en IPF Technical Rules: blz. 3 & 21