Notulen

Notulen ALV 2018

Datum: Zaterdag 30 juni 2018
Plaats: Zalencentrum de Zwaan, Markt 9 Son en Breugel (Tramzaal)
Tijd: 14.00 uur

Opening voorzitter

14:04

Ingekomen stukken en mededelingen

Vanuit DSKV IJzersterk

Vragen:

Voorstellen:

Verbetering van naleven van regels:

Vanuit het bestuur

Mededeling

Wim Wamsteker: heeft zichzelf beschikbaar gesteld als coach/assistent coach voor internationale wedstrijden.

Vaststellen notulen van de ALV d.d 3 juni 2017

Geen vragen. Notulen zijn vastgesteld.

Vaststellen financieel jaarverslag 2017

Geen vragen.

Verslag kascommissie

Niets toe te voegen.

Begroting 2018

Geen begroting 2018. Dit heeft te maken met de werkwijze van de KNKF. 95% van de inkomsten zijn afhankelijk van de geldstromen van de KNKF. Geld komt onverwachts binnen en geen georganiseerde financiële stroom. Er is geen peil op te trekken en dus ook niet voor een begroting.

Voorstellen reglementen

Al gehad, zie ingekomen stukken en mededelingen

Sport en wedstrijd kalender seizoen 2018-2019

Is ingedeeld muv enkele resterende vacante wedstrijden.

Rondvraag