Corona protocol

De Sectie Powerliften volgt het protocol verantwoord sporten van NOC*NSF.

Algemene punten

  • blijf thuis bij klachten en laat je testen
  • pas hygiëne toe
  • houd 1,5 meter afstand
  • vermijd drukte
  • het is verboden op onze wedstrijdlocaties te zingen of te schreeuwen

Dragen van mondkapje

UPDATE 2020-10-07 Iedereen van 13 jaar dient een niet-medisch mondkapje te dragen op onze wedstrijdlocaties.

De enige uitzondering hierop betreft deelnemers tijdens de normale sportbeoefening: bij het opwarmen en bij het wedstrijdplankier.

Powerliften

Introductie

Natuurlijk zijn wij heel blij dat we eindelijk weer een wedstrijd mogen organiseren. Het spreekt voor zich dat wij ons volledig confirmeren aan de regelgeving rondom Covid-19. Het is daarvoor belangrijk dat zowel atleten, coaches, officials en publiek zich volledig aan de regels houden en alle aanwijzingen van de organisatie direct opvolgen. Het overtreden van de regels en/of het niet opvolgen van aanwijzingen van de organisatie zal bestraft worden met uitsluiting van deelname en/of begeleiding van wedstrijden tot aan het einde van seizoen 2020-2021.

Toeschouwers

Livestream

De Sectie Powerliften probeert zo goed als mogelijk een livestream aan te bieden van iedere wedstrijd. Deze zal te volgen zijn via onze website.

Toeschouwen op locatie

UPDATE 2020-10-07 Tot ten minste 20 oktober zijn bezoekers niet toegestaan op onze wedstrijden in navolging van verscherpte overheidsregels.

Voor minderjarigen valt één benodigde chauffeur onder begeleiding. De begeleider valt dus niet onder het verbod voor toeschouwers en mag blijven kijken naar de wedstrijd.


Het momenteel buiten werking zijnde “reguliere” bezoekersprotocol:

Alle bezoekers dienen van tevoren online een e-ticket te kopen voor een tijdsslot. Deze laat u bij de entree scannen. Er geldt te alle tijden een maximum op het aantal bezoekers.

Geen registratie vooraf = geen toegang!

Publiek moet zoveel mogelijk op dezelfde plaats blijven zitten tijdens het timeframe van de wedstrijd/groep waarvoor zij zijn aangemeld. De bezoekersruimte is gescheiden van alle deelnemers- en coachruimtes. Iedereen dient in zijn of haar desbetreffende ruimte te blijven.

Deelnemers of wedstrijdcoaches die na hun wedstrijd nog willen kijken, kunnen een verzoek indienen voor een kosteloos bezoekersticket voor een bepaald tijdsslot.

Deelnemers

Om de risico’s zoveel mogelijk te beperken dienen atleten bij aanvang van de weging aanwezig te zijn. Bij te laat komen volgt uitsluiting voor deelname. Kom niet te vroeg en kom niet te laat.

De organisatie zorgt voor duidelijke weegvolgorde lijsten zodat bij het wachten 1,5 meter afstand zonder problemen bewaard kan worden.

Deelnemers krijgen een opwarmplankier toegewezen. Wijk hier niet van af.

Organisatorisch

Wedstrijden worden zoveel mogelijk gehouden op grote locaties of buiten in een tent.

Een wedstrijdsessie zal maximaal 2 groepen deelnemers omvatten. Hierbij sturen we op een groepsgrootte van 10 deelnemers. Na iedere sessie dienen alle deelnemers, coaches en toeschouwers de locatie te verlaten. Bij de volgende sessie zullen andere polsbandjes gebruikt worden.

Door de ruime opzet kunnen alle vrijwilligers op 1,5 meter afstand van elkaar, de deelnemers en coaches blijven.

Uitzondering op de 1,5 meter regel betreft waar dit niet mogelijk is omwille van de veiligheid. Dit betreft speciefiek de vangers (spotters) die onze sport tot contactsport maken.

Fotografen, pers en media dienen zo veel mogelijk de 1,5 meter afstandsregel te hanteren en zo min mogelijk zichzelf te verplaatsen.

Laatste update: 2020-10-07