Uitzendingsreglement

Artikel 1 – Deelname

1.1

Om als atleet in aanmerking te komen voor deelname aan internationale wedstrijden gelden de volgende hoofdregels:

1.2

Voorafgaand aan een internationale wedstrijd zal de betrokken bondscoach een selectie maken van atleten die worden genomineerd voor deelname aan de betreffende internationale wedstrijd. Deze selectie wordt voorgedragen aan het bestuur van de KNKF – Sectie Powerliften. Het bestuur bepaalt uiteindelijk welke atleten definitief worden geselecteerd.

1.3

Zelfs als atleten aan alle bovengenoemde eisen voldoen, hebben zij nog geen garantie voor deelname aan de betreffende internationale wedstrijd. Dit heeft te maken met het feit dat er bij vrijwel alle internationale wedstrijden een limiet is gesteld aan het aantal deelnemers per land en het aantal deelnemers per gewichtsklasse. Indien de situatie zich voordoet dat er meer atleten zijn gekwalificeerd dan het maximale aantal deelnemers toestaat, dan bepaalt het bestuur van de KNKF – Sectie Powerliften welke atleten er uiteindelijk worden uitgezonden.

1.4

Het bestuur van de KNKF – Sectie Powerliften kan een atleet op elk moment de deelname aan een internationale wedstrijd ontzeggen in o.a. de volgende situaties:

Artikel 2 – Kosten

2.1

De kosten voor deelname aan internationale wedstrijden komen volledig voor rekening van de atleet. De totale kosten zijn oa. opgebouwd uit de volgende componenten:

(*) Voor (Sub-)Junioren en Senioren wordt dit betaald door de KNKF - Sectie Powerliften.
(**) Indien van toepassing zullen deze kosten naar rato worden verdeeld over het aantal deelnemende atleten.

2.2

De kosten voor de bondscoach, assistent(en) en officials komen voor rekening van de KNKF – Sectie Powerliften. Bij internationale Master wedstrijden wordt geen bondscoach aangewezen en worden de kosten van de coach ook niet vergoed door de KNKF – Sectie Powerliften.

2.3

Het is niet toegestaan om als atleet een eigen begeleider of coach mee te nemen naar internationale wedstrijden tenzij het bestuur van de KNKF – Sectie Powerliften hier vooraf uitdrukkelijk toestemming voor geeft. De coaching tijdens de wedstrijd staat altijd onder leiding van de aangewezen bondscoach. De eigen begeleider dient te allen tijde de aanwijzingen van de bondscoach op te volgen. De kosten voor de eigen begeleider worden niet vergoed door de KNKF – Sectie Powerliften.

Artikel 3 – Logistiek en verblijf

3.1

De KNKF – Sectie Powerliften biedt de mogelijkheid om de totale reis te verzorgen/boeken, inclusief vliegtickets ed. Indien de situatie/wedstijd het toelaat dan kan de atleet er ook voor kiezen om de reis zelf te verzorgen. De inschrijving voor de wedstrijd en de hotelreserveringen worden altijd door de KNKF – Sectie Powerliften verzorgd. Indien de atleet ervoor kiest om de reis zelf te regelen, dient de atleet ervoor te zorgen dat de manier van reizen, aankomst- en vertrektijden enz., tijdig worden doorgegeven aan de secretaris van de KNKF – Sectie Powerliften. De atleet dient alle aanwijzingen van de secretaris te volgen.

3.2

Atleten dienen tijdens de internationale wedstrijd behulpzaam te zijn bij de wedstrijden van teamgenoten. De bondscoach zal voorafgaand aan de wedstrijd een schema opstellen met daarin de taakverdeling van alle teamleden. De aanwijzingen en (hulp)verzoeken van de bondscoach dienen te allen tijden strikt gevolgd te worden. Met uitzondering van de eigen wedstrijddag, dienen atleten in de zaal aanwezig te zijn tijdens de wedstrijden van teamgenoten.

Artikel 4 – Kledingvoorschriften

4.1

Tijdens internationale wedstrijden gelden de volgende kledingvoorschriften:

4.2

De kleding voorschriften gelden niet voor Masters. De sponsorovereenkomst heeft geen betrekking op Master-atleten. Tevens stelt de KNKF – Sectie Powerliften geen jasjes/trainingspakken beschikbaar voor Masteratleten.

Artikel 5 – Afsluitend

Het bestuur behoudt zich het recht voor om in bijzondere situaties af te wijken van de hierboven genoemde regels.