Uitzendingsreglement

Artikel 1 – Deelname

1.1

Om als atleet in aanmerking te komen voor deelname aan internationale wedstrijden gelden de volgende hoofdregels:

 • De atleet dient op het betreffende ‘kwalificatie’ NK voor die leeftijdscategorie een totaal te hebben behaald. Dit betekent dat voor deelname aan bv. het Open EK Classic, de betrokken atleet dient te hebben deelgenomen aan het Open NK Classic dat is gehouden voorafgaand aan de betreffende internationale wedstrijd. Zo ook voor Junioren geldt het NK Junioren, voor Masters het NK Masters en zo voorts. Deze regel is van toepassing op zowel powerlifting- als bankdrukwedstrijden en geldt voor zowel classic als equipped wedstrijden.
 • De atleet dient te hebben voldaan aan de kwalificatie-eis. Deze kan behaald worden op iedere officiële bondswedstrijd in de desbetreffende stijl (classic of equipped) welke uiterlijk 12 maanden voor de betreffende internationale wedstrijd gehouden wordt. De kwalificatie-eisen voor de diverse internationale wedstrijden worden aan het begin van het jaar bekend gemaakt door het bestuur van de KNKF – Sectie Powerliften.
 • Kwalificatie is alleen mogelijk voor de gewichtsklasse waarin de lifter uitkomt op het betreffende kwalificatie NK.
 • Voor deelname aan de WEC gelden geen kwalificatie-eisen. Deelname aan deze wedstrijd kan alleen als een atleet wordt uitgenodigd door het bestuur van de KNKF – Sectie Powerliften.

1.2

Voorafgaand aan een internationale wedstrijd zal de betrokken bondscoach een selectie maken van atleten die worden genomineerd voor deelname aan de betreffende internationale wedstrijd. Deze selectie wordt voorgedragen aan het bestuur van de KNKF – Sectie Powerliften. Het bestuur bepaalt uiteindelijk welke atleten definitief worden geselecteerd.

1.3

Zelfs als atleten aan alle bovengenoemde eisen voldoen, hebben zij nog geen garantie voor deelname aan de betreffende internationale wedstrijd. Dit heeft te maken met het feit dat er bij vrijwel alle internationale wedstrijden een limiet is gesteld aan het aantal deelnemers per land en het aantal deelnemers per gewichtsklasse. Indien de situatie zich voordoet dat er meer atleten zijn gekwalificeerd dan het maximale aantal deelnemers toestaat, dan bepaalt het bestuur van de KNKF – Sectie Powerliften welke atleten er uiteindelijk worden uitgezonden.

1.4

Het bestuur van de KNKF – Sectie Powerliften kan een atleet op elk moment de deelname aan een internationale wedstrijd ontzeggen in o.a. de volgende situaties:

 • Als de gezondheidssituatie van de atleet in gevaar komt
 • Als de atleet zich niet houdt aan de gedragsregels van de KNKF – Sectie Powerliften
 • Als de atleet niet voldoet aan de financiële verplichtingen m.b.t. deelname aan de wedstrijd
 • Als de atleet niet deelneemt aan de Centrale Training(en) van het Nederlandse Team
 • Als de atleet de aanwijzingen van de bondscoach, zijn assistent(en) en/of het bestuur van de KNKF – Sectie Powerliften niet opvolgt
 • Bij onsportief gedrag of het in diskrediet brengen van de KNKF – Sectie Powerliften, (en/of) haar vertegenwoordigers en/of haar atleten

Artikel 2 – Kosten

2.1

De kosten voor deelname aan internationale wedstrijden komen volledig voor rekening van de atleet. De totale kosten zijn oa. opgebouwd uit de volgende componenten:

 • Inschrijfgeld (*)
 • Anti-dopingfee (*)
 • Reiskosten
 • Verblijfskosten
 • Banquetkosten
 • Kosten voor het niet aanleveren van een scheidsrechter (**)
 • Kosten voor het niet aanwezig zijn bij de technical meeting (**)

(*) Voor (Sub-)Junioren en Senioren wordt dit betaald door de KNKF - Sectie Powerliften.
(**) Indien van toepassing zullen deze kosten naar rato worden verdeeld over het aantal deelnemende atleten.

2.2

De kosten voor de bondscoach, assistent(en) en officials komen voor rekening van de KNKF – Sectie Powerliften. Bij internationale Master wedstrijden wordt geen bondscoach aangewezen en worden de kosten van de coach ook niet vergoed door de KNKF – Sectie Powerliften.

2.3

Het is niet toegestaan om als atleet een eigen begeleider of coach mee te nemen naar internationale wedstrijden tenzij het bestuur van de KNKF – Sectie Powerliften hier vooraf uitdrukkelijk toestemming voor geeft. De coaching tijdens de wedstrijd staat altijd onder leiding van de aangewezen bondscoach. De eigen begeleider dient te allen tijde de aanwijzingen van de bondscoach op te volgen. De kosten voor de eigen begeleider worden niet vergoed door de KNKF – Sectie Powerliften.

2.4

Bij internationale wedstrijden dient de atleet bij het niet halen van de opgegeven gewichtsklasse de volledige onkosten die de Sectie Powerliften voor hem/haar gemaakt heeft aan de sectie terug te betalen.

Artikel 3 – Logistiek en verblijf

3.1

De KNKF – Sectie Powerliften biedt de mogelijkheid om de totale reis te verzorgen/boeken, inclusief vliegtickets ed. Indien de situatie/wedstijd het toelaat dan kan de atleet er ook voor kiezen om de reis zelf te verzorgen. De inschrijving voor de wedstrijd en de hotelreserveringen worden altijd door de KNKF – Sectie Powerliften verzorgd. Indien de atleet ervoor kiest om de reis zelf te regelen, dient de atleet ervoor te zorgen dat de manier van reizen, aankomst- en vertrektijden enz., tijdig worden doorgegeven aan de secretaris van de KNKF – Sectie Powerliften. De atleet dient alle aanwijzingen van de secretaris te volgen.

3.2

Atleten dienen tijdens de internationale wedstrijd behulpzaam te zijn bij de wedstrijden van teamgenoten. De bondscoach zal voorafgaand aan de wedstrijd een schema opstellen met daarin de taakverdeling van alle teamleden. De aanwijzingen en (hulp)verzoeken van de bondscoach dienen te allen tijden strikt gevolgd te worden. Met uitzondering van de eigen wedstrijddag, dienen atleten in de zaal aanwezig te zijn tijdens de wedstrijden van teamgenoten.

Artikel 4 – Kledingvoorschriften

4.1

Tijdens internationale wedstrijden gelden de volgende kledingvoorschriften:

 • Tijdens de wedstrijd dient het door de sponsor beschikbare singlet, T-shirt, sleeves, polsbanden en sokken gedragen te worden. Riem en Equipped Gear mogen naar eigen keuze gedragen worden.
 • De bondscoach(es), assistenten en officials dragen tijdens de wedstrijden het door de sponsor beschikbaar gestelde T-shirt. In de wedstrijdzaal dragen atleten, bondscoach(es), officials en assistenten ten allen tijde het door de sponsor beschikbaar gestelde T- shirt en de door de KNKF – Sectie Powerliften beschikbaar gestelde jasjes/trainingspakken.

4.2

De kleding voorschriften gelden niet voor Masters. De sponsorovereenkomst heeft geen betrekking op Master-atleten. Tevens stelt de KNKF – Sectie Powerliften geen jasjes/trainingspakken beschikbaar voor Masteratleten.

Artikel 5 – Afsluitend

Het bestuur behoudt zich het recht voor om in bijzondere situaties af te wijken van de hierboven genoemde regels.