Herstart wedstrijdseizoen powerliften & bankdrukken

Door Pieter | July 17, 2020

De meest recente ontwikkelingen rondom Covid-19 geven gelukkig weer mogelijkheden om wedstrijden te organiseren.

De KNKF – Sectie Powerliften heeft ervoor gekozen om zoveel mogelijk leden de mogelijkheid te bieden om nog in 2020 deel te nemen aan tenminste één officiële wedstrijd. Het spreekt voor zich dat wij hierbij de richtlijnen van het RIVM volgen en de wedstrijden organiseren volgens de protocollen van NOC*NSF en de KNKF. Dit heeft geleid tot de volgende kalender:

  • 5 & 6 september: NK’s Bankdrukken (Classic & Equipped)
  • 19 & 20 september: Eerste Classic PL voor niet-studenten en zij die niet voor het NK zijn gekwalificeerd (2x40=80 deelnemers)
  • 10 & 11 oktober: NSK
  • 24 & 25 oktober: Tweede Classic PL voor niet-studenten en zij die niet voor het NK zijn gekwalificeerd (2x40=80 deelnemers)
  • 21 & 22 november: Derde Classic PL voor niet-studenten en zij die niet voor het NK zijn gekwalificeerd (2x40=80 deelnemers)
    • Door te weinig animo voor de cupwedstrijden is besloten deze wedstrijd af te lassen. Als gevolg van de coronamaatregelen is het bij zulke lage vraag niet realistisch deze wedstrijd nog door te zetten. Graag verwijzen wij u daarom tijdig naar de SBD Cup op 24 en 25 oktober. Onze excuses voor enig veroorzaakt ongemak.
  • 12 & 13 december: Open NK Powerliften Classic

Atleten die gekwalificeerd zijn voor het NK Classic kunnen uitsluitend aan deze wedstrijd deelnemen zodat de overige wedstrijden beschikbaar blijven voor niet-gekwalificeerde atleten. Studenten kunnen om diezelfde reden uitsluitend deelnemen aan het NSK tenzij zij gekwalificeerd zijn voor het NK. Alleen in dat geval kunnen zij aan beide wedstrijden deelnemen. Voor de atleten die in geen van beide categorieën vallen geldt dat zij aan één van de drie Classic-PL wedstrijden kunnen deelnemen.

Het is de bedoeling om uitsluitend gebruik te maken van ruimtes die groot genoeg zijn om aan de richtlijnen te voldoen en/of buitenlocaties. De locaties worden zo snel mogelijk gepubliceerd.

Op dit moment acht de KNKF – Sectie Powerliften de situatie nog niet veilig genoeg om atleten uit te zenden naar Internationale wedstrijden. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en sluiten voorlopig nog niets uit. Daarom staan de volgende wedstrijden op de voorlopige Internationale kalender:

  • 11-18 oktober: WK & EK Bankdrukken (Classic & Equipped, alle categorieën)
  • 01-07 november: WK Equipped Powerlifting ((Sub)junioren & open)