Nederlands Kampioenschap Powerliften 2021

Door Pieter | February 25, 2021

Open NK Powerliften Classic 2021.

Hoewel er nog veel onzekerheid is over de mogelijkheden voor het organiseren van sportwedstrijden, hebben wij toch besloten om het Nederlands Kampioenschap Powerliften als eerste wedstrijd van dit jaar op de wedstijdkalender te zetten. Er is gezocht naar een flexibele organisatievorm zodat we zoveel mogelijk kunnen inspelen op de op dat moment geldende maatregelen en beperkingen. Daarom is dit NK opgedeeld in kleine groepen zoals we dat ook hebben gedaan met de wedstrijden in de tweede helft van 2020. De voorlopige indeling ziet er als volgt uit:

  • 22 & 23 mei 2021: alle dames
  • 29 & 30 mei 2021: alle heren

Om het risico zo klein mogelijk te houden zullen we werken met kleine groepen verdeeld over beide dagen van het weekend met een ochtend- en een middagsessie. Uiteraard kunnen we de indeling pas definitief bekend maken als de inschrijvingstermijn is gesloten.

Locatie

Life PowerBase
Maassluiseweg 8
3155 EJ MAASLAND

Deze locatie biedt maximale flexibiliteit waarbij we zelfs naar buiten kunnen uitwijken als dit nodig is.

Kwalificatie-eisen

Atleten die zich hebben gekwalificeerd voor het NK 2020 zijn automatisch ook gekwalificeerd voor het NK 2021. Omdat er waarschijnlijk geen kwalificatiemogelijkheden meer komen voor dit NK is besloten om de atleten die in 2020 de kwalificatienormen net niet hebben gehaald tegemoet te komen. Concreet betekent dit dat de kwalificatie-eisen voor alle gewichtsklassen bij de heren met 10 kg worden verlaagd en voor de gewichtsklassen bij de dames met 5 kg. De verlaagde kwalificatie-eisen gelden alleen voor totalen die zijn behaald in 2020.

Voor de nieuwe gewichtsklassen bij de dames gelden de volgende kwalificatienormen:

  • < 69 kg: 345 kg totaal (Update: lichaamsgewichtvereiste op het moment van kwalificatie niet meer van toepassing)
  • < 76 kg: 365 kg totaal (Update: lichaamsgewichtvereiste op het moment van kwalificatie niet meer van toepassing)

Voorbehoud

Het spreekt voor zich dat de wedstrijd alleen doorgaat als de beperkingen en maatregelen dat toelaten. Als dit niet het geval is wordt de wedstrijd verschoven naar een latere datum.

Namens het bestuur van de KNKF – Sectie Powerliften

Pieter van de Vijfeijke