Afgelasting Open Spring Cup

Door Chris | April 14, 2022

Helaas geen vrijwilligersorganisatie gevonden.


Onze bond maakt momenteel een enorme groei door. Zelfs na de corona periode of misschien wel juist door de corona periode. Graag laten we ook zoveel leden als mogelijk meedoen op wedstrijden. Helaas sluit dit nog niet altijd aan op de beschikbare vrijwilligersorganisaties binnen onze bond. Hierdoor zijn we nu genoodzaakt de Open Powerlifting Spring Cup van 7 & 8 mei af te gelasten die op onze kalender stond.

Om de groei op termijn aan te kunnen, zijn er al een aantal verbeteringen die we hebben genomen. Zo verzorgen wij tegenwoordig centraal het vervoer van al het materiaal en wordt dit ook al gedeeltelijk opgebouwd. We verwachten dat hierdoor de drempel veel lager wordt voor organisaties om een wedstrijd te organiseren. Ook is er een draaiboek beschikbaar waarin alle te nemen stappen beschreven staan. Dit draaiboek vullen wij na iedere wedstrijd aan met de feedback van de organisatie.

Om verder vooruit te lopen op het beleidsplan voor komend seizoen, zijn wij ook voornemens om een landelijke wedstrijdvrijwilligerspool op te stellen. Een aantal sportscholen willen hun locatie wel beschikbaar stellen, maar hebben niet voldoende vrijwilligers voor een heel weekend. Powerliften is nu eenmaal een “vrijwilliger-intensieve” sport en met zo een pool willen wij het makkelijker maken voor eenieder om zich aan te melden als vrijwilliger.

Daarnaast zal op termijn het lidmaatschap bij een aangesloten club verplicht worden. Hierna zullen clubs verplicht gaan worden naar rato vrijwilligers te gaan leveren (scheidsrechters, laders/vangers, wedstrijdtechniek, commissieleden et cetera). Iets wat zij reeds ook veelal uit zichzelf doen. Vrijwel alle vrijwilligers bij onze bond zijn namelijk verbonden aan een club.

Binnenkort volgt meer informatie over de pool en de wedstrijdkalender voor komend seizoen. Voor nu zie ik u graag op een andere wedstrijd!

Met sportieve groeten,

Chris Janssen
Voorzitter Sectie Powerliften