Update

Door Sectiebestuur | July 24, 2023

Update bestuur KNKF-sectie powerliften Juli 2023

Beste leden,

Via deze weg willen wij jullie op de hoogte stellen van de ontwikkelingen binnen de KNKF-sectie powerliften.

Algemene Ledenvergadering

Er is een nieuwe datum vastgesteld voor de ALV. Deze zal plaatsvinden op 2 september in de middag. De exacte tijd en locatie volgen tezamen met de uitnodiging en bijbehorende stukken (oa. Agenda).

Regio kampioenschappen - limieten

Vanaf 2024 is de sectie voornemens om regio kampioenschappen te organiseren. In eerste instantie zal dit de Regio Noord en Regio Zuid betreffen. Deze wedstrijden zijn met name bedoelt voor leden om zich te kwalificeren voor het NK én om leden die de limiet voor het NK (nog) niet tillen een extra wedstrijd te bieden.

De limieten om deel te kunnen nemen aan de regio kampioenschappen zijn door de technische commissie als volgt gesteld: Minimaal 70 IPF GL punten getild op een officiële wedstrijd in de afgelopen 12 maanden Leden die zich al gekwalificeerd hebben voor het NK volgend op de regio Kampioenschappen zijn uitgesloten van deelname.

Dit laatste om zoveel mogelijk lifters de mogelijkheid te geven zich te kunnen kwalificeren.

Nederlands kampioenschap 2024 - limieten

Het NK 2024 zal pas in december plaatsvinden, de nieuwe limieten zijn inmiddels op de website geplaatst. Deze liggen fors hoger dan afgelopen jaar. Graag geven wij onze Nederlandse toppers een mooi podium om op te kunnen presteren. Deze nieuwe limieten geven ons de mogelijkheid om op het NK met 1 plankier en een voltallige jury te werken waardoor elke lift de aandacht krijgt die het verdient.

Voor de lifters die hierdoor (nog) niet of niet meer deel kunnen nemen aan het NK hebben we de Regio kampioenschappen in het leven geroepen. (zie voorgaande punt).

Kwalificatie mogelijkheden EK/WK 2024

Er zal geen Nederlands kampioenschap meer plaatsvinden vóór het EK en WK 2024. Dat zou betekenen dat lifters die het NK 2023 gemist hebben zich niet zouden kunnen plaatsen voor deze het EK/WK ‘24. De TC heeft daarom in overleg met het bestuur besloten om alle aankomende cupwedstrijden alsmede alle internationale wedstrijden voor het EK en WK aan te wijzen als kwalificatie moment.

Geschorste leden

Wij zijn ons ervan bewust dat er de afgelopen tijd veel commotie is geweest, met name op social media over een aantal leden, welke uiteindelijk geleid heeft tot enkele schorsingen. Omwille van de privacy van de betrokkenen doen wij hier verder geen inhoudelijke uitspraken over.

We willen eenieder er (nogmaals) op wijzen dat niet alleen wij, maar alle leden van de KNKF te maken hebben met statuten, gedragsregels en protocollen die gevolgd moeten worden. Deze zijn allen terug te vinden op onze website. Verder willen we iedereen vragen die niet direct betrokken is bij de kwestie(s) zich te realiseren dat wellicht niet alle inhoudelijke informatie bekend is gemaakt en te vertrouwen op de beslissingen die het bestuur hierin neemt. Uiteraard worden beslissingen met betrekking tot het geven van waarschuwingen en opleggen van sancties voorafgegaan door gedegen hoor en wederhoor.

Nieuw op de website

  • Limieten Regio kampioenschappen
  • Limieten NK 2024
  • Kwalificatie mogelijkheden EK/WK 2024

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

KNKF-sectie Powerliften