Geschiedenis

Nederlandse Powerlifting Bond (NPB)

Wouter van der Toorn is de oprichter van de powerliftsport in Nederland.

K.N.K.F. - Sectie Powerliften

In 2013 is de Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessfederatie van opzet gewijzigd. Voorheen faciliteerden zij een federatiemodel waarbij bonden zich bij konden aansluiten. Nu zijn zij zelf de bond geworden waarbij alle aangesloten krachtsportbonden gewijzigd zijn in secties.

De Nederlandse Powerlifting Bond (NPB) is als gevolg onder de Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessbond (KNKF) verder gegaan als de Sectie Powerliften. Dit om onze samenwerking met het NOC*NSF en de Dopingautoriteit voort te zetten.