Geschiedenis

Nederlandse Powerlifting Bond (NPB)

Wouter van der Toorn is de oprichter van de powerliftsport in Nederland.

K.N.K.F. - Sectie Powerliften

In 2012 is de Nederlandse Powerlifting Bond (NPB) onder de koepelorganisatie Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessbond (KNKF) verder gegaan als sectie. Dit om onze samenwerking met het NOC*NSF en de Dopingautoriteit voort te zetten.