Geschiedenis

Nederlandse Powerlifting Bond (NPB)

Wouter van der Toorn is de oprichter van de powerliftsport in Nederland. Hij werd later president van de European Powerlifting Federation en in 1990 is Wouter voor zijn verdiensten opgenomen in de IPF Hall of Fame.

K.N.K.F. - Sectie Powerliften

In 2013 is de Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessfederatie van opzet gewijzigd. Voorheen faciliteerden zij een federatiemodel waarbij bonden zich konden aansluiten. Nu zijn zij zelf de bond geworden waarbij alle aangesloten krachtsportbonden gewijzigd zijn in secties.

De Nederlandse Powerlifting Bond (NPB) is als gevolg onder de Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessbond (KNKF) verder gegaan als de Sectie Powerliften. Dit om onze samenwerking met het NOC*NSF en de Dopingautoriteit voort te zetten. Inmiddels is de KNKF ook een staatserkend opleidingsinstituut geworden welke met haar opleidingen streeft naar het verbeteren van de kwaliteit van de sport.

Classic powerliften

In 2012 werd het eerste NK Powerliften Classic georganiseerd. Dit NK met deze toegangelijke stijl was een groot succes. Hierna is het powerliften alleen nog maar populairder geworden. Dit is terug te zien in de honderden deelnemers op de grote wedstrijden, de hoge kwalificatie-eisen voor het NK en het stijgende ledenaantal.


Ben of ken jij de persoon die meer over de geschiedenis van het Nederlandse powerliften op papier kan zetten?
Neem dan contact op via ons contactformulier. Wij vullen graag deze pagina aan.