Powerliften

Powerliften is de krachtsport waarbij je gecontroleerd in één keer zo veel mogelijk gewicht verzet bij de squat, bench press en deadlift.

Wedstrijden

Op een wedstrijd krijgt iedere atleet per onderdeel drie pogingen om deze correct uit te voeren. Drie scheidsrechters beoordelen daarbij of een beurt aan alle eisen voldoet. De hoofdscheidsrechter geeft commando’s als “Start” en “Press” waar de atleet zich aan moet houden. Voor een goedgekeurde beurt moeten minimaal twee scheidsrechters deze als goed beoordelen. Zij geven hiervoor een wit of rood signaal af.

Voor de wedstrijd schrijven deelnemers zich in voor één van de gewichtklassen. Zij kunnen vanaf twee uur voor de wedstrijd inwegen in deze klasse. Bij ieder wedstrijdonderdeel moet een deelnemer altijd het gewicht op de halter verhogen voor de volgende beurt. Indien de beurt afgekeurd wordt, mag een nieuwe poging met hetzelfde gewicht gedaan worden. Per onderdeel telt het hoogst getilde gewicht mee voor het totaal. Degene in een klasse met het hoogst neergezette totaal wint de wedstrijd. Hebben meerdere deelnemers hetzelfde totaal dan wint de lichtste.

Over onze bond

De K.N.K.F. - Sectie Powerliften heeft als doel het faciliteren en bevorderen van powerliften in Nederland door uniforme, kwalitatieve en doping-gecontroleerde wedstrijden in de breedte en topsport van internationaal niveau in de diepte.

De Sectie Powerliften verzorgt wedstrijden in Nederland en uitzendingen naar internationale wedstrijden. Hiervoor is de sectie aangesloten bij de European Powerlifting Federation (EPF) en de International Powerlifting Federation (IPF). Binnen de bond baseren wij ons daarom op de IPF reglementen.

Naast wedstrijden met de onderdelen squat, bench press en deadlift, zijn er ook wedstrijden met alleen bench press.

Al onze wedstrijden organiseren we in de stijl “Classic” of “Equipped”. Bij equipped mag de atleet kniebandages en verstevigende pakken gebruiken. De tegenhanger hiervan is classic. Classic powerliften gaat terug naar de basis zonder deze hulpmiddelen. Deze toegankelijke stijl is verreweg het meest populair in Nederland.